Aktuellt

Filmer och filer

Läs mer

Blanketter

Alla viktiga blanketter hittar du här.

Ladda ner

Viktiga länkar

Alla viktiga länkar hittar du här.

Läs mer

A-Bas är ett rutinerat assistansföretag som hjälper personer och familjer som lever med en permanent funktionsnedsättning. Vi erbjuder gemenskap och praktisk hjälp till Dig som söker vårt stöd. A-Bas gör allt för att anställa personligt valda assistenter som verkligen passar till våra brukare. Som företag har vi över 20 års erfarenhet av att underlätta vardagen för funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna. Våra medarbetare har också egna erfarenheter av funktionsnedsättning i familjen. Deras bakgrund och erfarenheter är en viktig tillgång i vår målsättning att erbjuda kompetent hjälp med mänsklig värme och arbetsglädje.

Lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) är en lag som ger särskild hjälp till personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Lagen ger funktionsnedsatta rätt till särskild stöd för att de ska kunna leva ett så fullt liv som möjligt. A-bas hjälper gärna till med att ansöka och se om man är berättigad stöd hos Försäkringskassan. Våra experter går igenom Dina möjligheter enligt LSS-lagen och finns vid Din sida under hela processen. Ett avslag behöver inte innebära att vi avslutar vår undersökning. Ifall det behövs kan A-Bas hjälper Dig med en eventuell överklagan. Vi har ett gediget samarbete med laglig expertis som kan besvara dina frågor om det behövs.

Det finns ett värde i att få hjälp som underlätta vardagen. Det värdet förstärks när Du får hjälp av människor som Du känner och som har samma kulturella bakgrund. När vi anställer våra personliga assistenter, ser vi i första hand till deras bakgrund och medmänskliga meriter. Som arbetsgivare lägger vi stort fokus på att utbilda våra assistenter genom att erbjuda utbildning enligt lag och behov. Vänd Dig med förtroende till A-Bas. Tillsammans gör vi personlig assistans till en trygg lösning för Dig och Din familj.

Vi är ett mångkulturellt företag och våra assistenter behärskar minst 13 olika språk. Alla våra tolkar har egen erfarenhet av personlig assistans.

Kvalitetspolicy
A-Bas är ett assistansföretag som hjälper personer och familjer som lever med ett permanent funktionshinder. Vi erbjuder individuell praktisk hjälp och gemenskap till personer som behöver stöd, och vi gör vårt yttersta för att anställa personligt valda assistenter till våra brukare. Vårt mål är att vi genom att använda vår egen erfarenhet och kompetens ska kunna underlätta vardagen för funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna. A-Bas ska alltid eftersträva nöjda brukare och myndigheter.

Kvaliteten å våra tjänster ska utföras på ett så kompetent sätt att brukarna ser A-Bas som en självklar partner. Vårt arbete ska kännetecknas av ett flexibelt sätt att erbjuda hjälp med mänsklig värme och arbetsglädje.

För att uppnå detta ska vi:

– Uppfylla de krav som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer på assistanföretag
– Utveckla våra medarbetares kompetens genom utbildning
– Hantera alla brukares speciella behov rätt från början genom att upprätta en genomförandeplan som finns fastlagd i vårt ledningssystem
– Leverera våra insatser enligt fastställda instruktioner för att få nöjda brukare
– Arbeta med ständiga förbättringar genom att upprätta kvalitetsmål som kontinuerligt mäts
– Hantera avvikelser snabbt och effektivt i vår rapportvakt
– Fastställa metoder för att utvärdera om våra brukare är nöjda
– Bemöta människor från alla kulturer med respekt och förståelse
– Denna policy ska delges samtliga anställda genom utbildning, anslag och vår hemsida

_____________________________________
VD Marjut Mansouri

Miljöpolicy
A-Bas arbetar för att skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi integrerar miljöfrågorna i verksamheten genom att systematiskt arbeta med att undersöka miljön, göra riskbedömningar, åtgärdar eventuella brister och kontrollerar åtgärderna.

A-Bas följer gällande miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av. Vi är ständigt uppdaterade genom Lagvakten.

A-Bas åtar sig att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning, hitta nya mer miljövänliga alternativ. Vi strävar också efter att använda så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljömärkta alternativ vid inköp där så är möjligt.

A-Bas skall öka kunskapen och medvetenheten hos våra anställda genom att utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

A-Bas återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Alla anställda och uppdragsgivare har tillgång till information via A-Bas hemsida.
_____________________________________
VD Marjut Mansouri

Inspektionen för vård och omsorg
Aifa
MSF
rbu
Barncancerfonden
Clownronden
ABH