A-BAS

Adress:
Botildenborgsvägen 1
Box 150 28, 200 31 Malmö

Kontaktinformation:
Tfn/Fax 040-21 40 82
E-post: info@a-bas.se

Proszę skontaktować się z nami!

Więcej informacji

A-Bas jest doświadczona firma zapewniającą pomoc osobom i rodzinom żyjącym z trwałym kalectwem.

Adres:
Botildenborgsvägen 1
Box 150 28, 200 31 Malmö

Kontakt:
Telefon: 040-21 40 82
E-mail: info@a-bas.se