Studiebesök från Polen.

Studiebesök från Polen.

Våra anställda och personliga assistenter gjorde sitt bästa för att våra kära gäster skulle få fina upplevelser och minnen från sin Sverigeresa. Delad glädje, Dubbel glädje. Studiebesöket kunde genomföras tack vare Zbigniew Graczyk omfattande engagemang.