ISO

Våra ISO

Vi har två viktiga certifikat. Svensk Certifiering Norden AB intygar härmed att ledningssystemet har granskats och uppfyller kraven i: ISO 9001:2015 och IS0 14001:2015. Certifieringens omfattning och villkor framgår av certifieringsbeslutet. Ledningssystemet omfattar: A-Bas, ett assistansbolag för personer och familjer som lever med en permanent funktionsnedsättning.