Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att vi genom att använda vår egen erfarenhet och kompetens ska kunna underlätta vardagen för funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna. A-Bas ska alltid eftersträva nöjda brukare och myndigheter.

Våra tjänster ska utföras med en sån kvalité att brukarna ser A-bas som ett självklart val. Vårt arbete ska kännetecknas av ett flexibelt sätt att erbjuda hjälp med mänsklig värme och arbetsglädje.

För att uppnå detta ska vi:

– Uppfylla de krav som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer på assistanföretag
– Utveckla våra medarbetares kompetens genom utbildning
– Hantera alla brukares speciella behov rätt från början genom att upprätta en genomförandeplan som finns fastlagd i vårt ledningssystem
– Leverera våra insatser enligt fastställda instruktioner för att få nöjda brukare
– Arbeta med ständiga förbättringar genom att upprätta kvalitetsmål som kontinuerligt mäts
– Hantera avvikelser snabbt och effektivt
– Fastställa metoder för att utvärdera om våra brukare är nöjda
– Bemöta människor från alla kulturer med respekt och förståelse
– Denna policy ska delges samtliga anställda genom utbildning, anslag och vår hemsida

_____________________________________
VD Marjut Mansouri