LSS

Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) är en lag som ger särskild hjälp till personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Lagen ger funktionsnedsatta rätt till särskilt stöd för att de ska kunna leva ett så fullt liv som möjligt. A-bas hjälper gärna till med att ansöka och se om man är berättigad till stöd hos Försäkringskassan. Våra experter går igenom Dina möjligheter enligt LSS-lagen och finns vid Din sida under hela processen. Ett avslag behöver inte innebära att vi avslutar vår undersökning. Ifall det behövs kan A-Bas hjälpa Dig med en eventuell överklagan. Vi har ett gediget samarbete med laglig expertis som kan besvara dina frågor om det behövs.