Trygghet

Trygghet

Det ligger en trygghet i att Du får hjälp av människor som Du känner och som har samma kulturella bakgrund som Du. När vi anställer våra personliga assistenter, ser vi i första hand till deras bakgrund och medmänskliga meriter. Som arbetsgivare lägger vi stort fokus på att utbilda våra assistenter genom att erbjuda utbildning enligt lag och behov. Vänd Dig med förtroende till A-Bas. Tillsammans gör vi personlig assistans till en trygg lösning för Dig och Din familj. Vi är ett mångkulturellt företag och våra assistenter behärskar minst 13 olika språk. Alla våra tolkar har egen erfarenhet av personlig assistans.