Våra Fördelar

Våra Fördelar


A-bas är ett assistansföretag som är ISO – certifierat vad gäller kvalité och miljö (ISO 14001:2015 och 9001:2015).
Lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) är en lag som ger särskild hjälp till personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning.
Vi integrerar miljöfrågorna i verksamheten genom att systematiskt arbeta med att undersöka miljön, göra riskbedömningar, åtgärdar eventuella brister och kontrollerar åtgärderna.
A-Bas är ett assistansföretag som hjälper personer och familjer som lever med ett permanent funktionshinder.
Våra medarbetares bakgrund och erfarenhet av funktionshinder är en viktig tillgång i vår målsättning att erbjuda kompetent hjälp med medmänsklig värme.
När vi anställer våra personliga assistenter, ser vi i första hand till deras bakgrund och medmänskliga meriter.

Har du några frågor?

KONTAKTA OSS VIA KONTAKTFORMULÄRET

kontakta oss